Dziękujemy, niebawem odpowiemy.

NASZE ZOBOWIĄZANIA

Zaufanie naszych klientów jest dla nas niezmiernie ważne, dlatego z dużym zaangażowaniem podchodzimy do powierzonych nam danych naszych użytkowników i klientów. Zależy nam również na tym, aby jasno i przejrzyście informować o tym, jakie informacje zbieramy i dlaczego to robimy.

Niniejsza Polityka Prywatności rzetelnie i przejrzyście określa zasady dotyczące gromadzenia, wykorzystywania, ujawniania i przechowywania danych osobowych pozyskanych od naszych klientów oraz określa działania podejmowane przez nas dla ich ochrony.

Wszelkie dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawodawstwem o ochronie danych osobowych, zapewniającym ich odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Dane są gromadzone w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach, w zakresie do nich adekwatnym (ograniczonym do tego, co niezbędne) oraz przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to wymagane do realizacji celów, do których konkretnie zostały pobrane.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanej popularnie jako „RODO”), w odniesieniu do danych osobowych użytkowników, będących osobami fizycznymi jest:

Marba-Sport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Miszewku, ul. Gdyńska 69A, kod pocztowy: 80-209, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000630315, NIP 589-202-76-42, Regon 365045787.

KONTAKT DO ADMINISTRATORA DANYCH

Jeżeli jakiekolwiek pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych, możesz skontaktować się z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych, wykorzystując następujące sposoby kontaktu:
– za pomocą poczty elektronicznej: ochronadanych@marba-sport.pl
– pisemnie na adres: ul. Gdyńska 69A, 80-209 Miszewko

KTO MA DOSTĘP DO DANYCH?

Dostęp do Twoich danych mają tylko upoważnieni do tego pracownicy naszej firmy. Osoby te zostały przeszkolone przez Administratora w zakresie należytego przetwarzania danych osobowych i zobowiązały się do ich przetwarzania w sposób gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa tych danych.

Nigdy nie przekazujemy, nie sprzedajemy ani nie wymieniamy się danymi naszych użytkowników i klientów w celach marketingowych z innymi, nie powiązanymi z nami podmiotami.

Dane mogą być jednak przekazywane niektórym podmiotom zewnętrznym, niezbędnym do świadczenia przez nas usług. Takimi odbiorcami danych są zaufani dostawcy usług, wykorzystywanych przez nas do prowadzenia działalności: agencje do prowadzenie ukierunkowanych kampanii, dostawcy usług informatycznych i programistycznych, usług obsługi strony www, a także usług, narzędzi i skryptów wykorzystywanych na stronie internetowej,

Jeśli wymaga tego od nas przepis prawa, również udostępniamy Twoje dane osobowe uprawnionym podmiotom, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. W razie konieczności możemy też przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym w celach walki z oszustwami i nadużyciami.

CZY DANE BĘDĄ PRZEKAZYWANE DO PAŃSTW TRZECICH?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych, jednak wyłącznie do podmiotów, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia oraz gwarantują prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej. W szczególności obejmuje to korzystanie przez Administratora z usług świadczonych przez Google, w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności.

Przekazanie następuje na podstawie decyzji Komisji Europejskiej (tzw. Privacy Shield) stwierdzającej zapewnienie przez przedsiębiorców posiadających siedzibę na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, którzy przystąpili do programu Privacy Shield, odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu możliwość uzyskania od administratora kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

JAKIE KATEGORIE DANYCH POBIERAMY I Z JAKIEGO POCHODZĄ ŹRÓDŁA?

Posiadane przez nas dane pochodzą bezpośrednio od osób, których one dotyczą.

Gromadzimy informacje należące do następujących kategorii:

 • imię i nazwisko lub nazwa, numer telefonu lub adres e-mail
 • historia komunikacji (za pomocą formularza kontaktowego, wiadomości e-mail lub telefonu)
 • informacje zapisane w plikach cookies (na temat korzystania z naszej witryny)
 • lokalizacja (IP)

W JAKIM CELU DANE BĘDĄ PRZETWARZANE?

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zarządzania naszymi relacjami, a także w celach marketingowych lub administracyjnych, w tym:

 • obsługa zapytań, w tym odpowiedzi na zapytania wysłane za pomocą formularza kontaktowego na stronie Sklepu,
 • cele marketingowe – analiza statystyczna i marketingowa, dopasowanie oferty reklamowej do potrzeb klientów,
 • tworzenie zestawień, analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora (raportowanie, planowanie rozwoju usług),

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzanie danych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka takich podstaw, a przypadku działalności naszego sklepu wyróżniamy następujące:

 • niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Twoja dobrowolna zgoda na wykorzystanie danych osobowych wyrażona przez Klienta lub Użytkownika (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w przypadku dzieci poniżej 16. roku życia, zgoda musi zostać wyrażona przez ich rodziców lub opiekunów prawnych.

JAKI JEST OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH?

Dane osobowe Użytkownika lub Klienta nie będą przechowywane przez okres dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celu, w jakim zostały zgromadzone, czyli:

 • okres 13 miesięcy w przypadku tworzenia spersonalizowanych kampanii (profilowanie, śledzenie ruchu na stronie internetowej na podstawie cookies)
 • do czasu rezygnacji z uzyskania odpowiedzi (cofnięcie zgody) – w przypadku zapytań wysłanych za pośrednictwem formularza kontaktowego

Po upływie wskazanych okresów czasu dane zostaną bezpiecznie usunięte, zniszczone lub zanonimizowane (zaszyfrowane w sposób, który uniemożliwia identyfikację użytkownika). W tym ostatnim przypadku będą dalej przechowywane (przetwarzane) wyłącznie do celów statystycznych i historycznych.

COOKIES i ŚLEDZENIE STRON

Czym są cookies?

Cookies, czyli ciasteczka, to niewielkie pliki tekstowe zawierające dane informatyczne, które pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie stron serwera. Są one przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (twardy dysk komputera, laptopa, karta pamięci smartfona czy w tablecie). Pliki te pozwalają na rozpoznawanie urządzenia użytkownika i odpowiednie dostosowanie wyglądu do jego indywidualnych potrzeb. Cookies pełnią bardzo ważna funkcję, ułatwiają korzystanie z internetu, pozwalają na lepsze, szybsze, bezpieczniejsze i wygodniejsze wykorzystywanie go. Pliki cookies potrzebne są do zalogowania użytkownika oraz do optymalizacji korzystania ze stron internetowych.

W jakim celu stosowane są cookies?

Ciasteczka mogą dostarczać bardzo ważnych informacji o aktywności użytkownika, o treści jaką przeglądał, czego wyszukiwał, co go zainteresowało, jak dostosował sobie stronę do własnych potrzeb. Nie służą jednak do identyfikacji użytkownika. Dostarczają informacji o danych komputera i przeglądarki stron internetowych poprzez dostarczanie niewielkich plików tekstowych które przechowywane są na urządzeniu końcowych Użytkownika. Pliki cookies mogą być więc wykorzystywane w celu:

 • dostosowania zawartości stron www do preferencji użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji procesu korzystania ze stron internetowych,
 • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia lepsze dostosowanie strony do potrzeb użytkowników,
 • zapamiętywanie danych logowania i utrzymywanie sesji użytkownika serwisu internetowego, dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 • zapamiętywania wybranych produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia,
 • dostarczenia użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego potrzeb (remarketing – badanie cech zachowań odwiedzających stronę Sklepu).

Rodzaje cookies

Na naszej witrynie wykorzystujemy technologię cookies w celu dostosowania naszego serwisu do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na naszej stronie. Dane te będą zapisane w postaci cookies. Oznacza to, że będzie je pamiętał Twój komputer, ale udostępni je jedynie w ramach naszego serwisu Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych.

Korzystamy z następujących typów plików cookies:

 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach sklepu,
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych sklepu,
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, loginu, hasła dzięki którym poprawia się komfort korzystania ze stron sklepu,
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom zindywidualizowanych treści o charakterze reklamowym

Zarządzanie plikami cookie

Jeśli masz problemy z używaniem naszej strony lub nie zgadzasz się na personalizację serwisu proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

W jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w różnych przeglądarkach?

Poniżej znajdziesz linki do informacji w jaki sposób zmienić ustawienia konkretnych przeglądarek, by ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia

 • Mozilla Firefox – kliknij tutaj
 • Microsoft Internet Explorer – kliknij tutaj
 • Google Chrome – kliknij tutaj
 • Opera – kliknij tutaj
 • Apple Safari –kliknij tutaj
 • w telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych – zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

Pamiętać jednak należy o tym, że prawidłowe działanie kont użytkowników jak również wygoda korzystania oraz działanie niektórych funkcjonalności w naszym serwisie uzależnione jest od włączonych cookies.

Analiza internetowa

Aby nieustannie optymalizować i udoskonalać naszą ofertę, stosujemy tak zwane technologie trackingowe. Wykorzystujemy do tego celu usługi Google Analytics oraz Google Tag Managera.

Google Analytics

To narzędzie wykorzystuje dane pochodzące z naszej witryny internetowej do analizy statystyk serwisów WWW Google (Universal) Analytics firmy Google Inc. (www.google.pl). Google (Universal) Analytics stosuje metody umożliwiające analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, na przykład pliki cookie, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika. Wygenerowane w ten sposób informacje dotyczące odwiedzin na tej stronie internetowej są z reguły przekazywane do serwera firmy Google w USA i tam zapisywane. W razie aktywacji funkcji anonimizacji adresów IP na tej stronie adres IP użytkownika jest skracany przez firmę Google przed jego przekazaniem na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych sytuacjach do serwera firmy Google w USA przekazywany jest pełny adres IP i tam skracany. Anonimizowany adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Użytkownik może uniknąć przesyłania danych wygenerowanych przez plik cookie odnoszących się do korzystania przez niego ze strony internetowej (wraz z adresem IP) do Google oraz przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Alternatywnie można także kliknąć ten link, aby uniknąć w przyszłości zapisywania danych przez Google Analytics na tej stronie internetowej. W urządzeniu użytkownika zapisywane jest wówczas ciasteczko opt-out. Po usunięciu plików cookie należy ponownie kliknąć na link.

PROFILOWANIE

Informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji usług reklamowych i marketingowych. W ramach profilowania analizowane mogą być przede wszystkim Państwa wcześniejsze decyzje zakupowe, w oparciu o które będziemy podejmować próby dopasowania przyszłej oferty. Zautomatyzowane przetwarzanie ani profilowanie nie będzie wywoływać żadnych skutków prawnych ani w istotny sposób wpływać na sytuację użytkownika.

KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH

Informujemy, że nie mają Państwo ustawowego obowiązku podania danych osobowych, jednakże obowiązek ten może wynikać z przepisów szczególnych. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być np. niemożność udzielenia odpowiedzi na otrzymane zapytanie.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH ZBIERANE DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

Zapewniamy, że możesz korzystać z wszystkich swoich praw wynikających z obowiązującego prawa. Możesz żądać od Administratora między innymi dostępu, sprostowania lub nawet usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Masz także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z przysługujących Ci praw możesz skorzystać w odniesieniu do:

 • żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie są już potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane w celu marketingu bezpośredniego, sprzeciw może dotyczyć przetwarzania danych również w zakresie profilowania,

Prawo do wniesienia skargi

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Marba-Sport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Realizacja uprawnień

Aby skorzystać w powyższych praw, można skontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub tez pocztą elektroniczną, za pomocą danych kontaktowych wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności.

Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie stosownego oświadczenia. Przykładowa jego treść: „Działając w imieniu (nazwa podmiotu) z siedzibą w (adres siedziby) jako jej (funkcja osoby składające oświadczenie wraz z wykazaniem jej umocowania do reprezentacji podmiotu)/ albo Ja – imię i nazwisko, adres zamieszkania – niniejszym cofam zgodę na przetwarzanie przez Marba-Sport spółka z ograniczoną odpowiedzialności sp. k. z siedzibą w Miszewku moich danych osobowych”.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Administrator przetwarza dane osobowe za pomocą systemów komputerowych i oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo przetwarzania tych danych osobowych na najwyższym poziomie. Marba-Sport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przetwarza Państwa dane osobowe poza systemem informatycznym przy użyciu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.


O Marce


Profit to wiodąca marka w dziedzinie aerobiku, fitness, cross fit i pokrewnych rodzajów ćwiczeń. Mimo niedługiej obecności na rynku, rozpoznawalna jest zarówno w kraju, jak i zagranicą. Przyświeca jej idea samodoskonalenia. Specjalizuje się w produkcji artykułów, które pomagają klientom osiągnąć upragnioną sylwetkę. W kręgu odbiorców znalazły się jednak nie tylko osoby chcące zrzucić kilka zbędnych kilogramów czy pracujące nad rzeźbą, ale i trenerzy, kulturyści, sportowcy, siłownie czy kluby fitness. Wśród szerokiej gamy produktów, klienci mogą znaleźć między innymi hula hop, piłki gimnastyczne, gryfy, skakanki, ekspandery czy pasy do treningów siłowych. Szczególną popularność zyskały jednak ściągacze, hantle czy pasy wyszczuplające. Skuteczność rodzimych produktów i ich atrakcyjna cena sprawiły, że cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem.Wyjątkowe produkty w wyjątkowej cenie.

Ćwicz z PROfitem!

office


Oferta


Produkty marki PROfit łączą w sobie wysoką jakość i atrakcyjną cenę. To produkty zarówno dla amatorów, jak i trenerów, kulturystów czy instruktorów. Wśród wachlarza produktów znajdziesz asortyment, dzięki któremu poprawisz kondycję, wyrzeźbisz ciało i (lub) zrzucisz kilka kilogramów. Zapoznaj się z ofertą!HANTELKI WINYLOWE zielone 2 kg /19,90zł

HANTELKI WINYLOWE niebieskie 4 kg /38,40zł

HANTELKI WINYLOWE żółte 0,5kg /4,50zł

HANTELKI WINYLOWE szare 3 kg /29,50zł

HANTELKI WINYLOWE różowe 1,5kg /14,90zł

HANTELKI WINYLOWE czerwone 1kg /8,90zł

HANTLE KETTLE BELL 12kg /79,90zł

HANTLE KETTLE BELL 10kg/ 69,90zł

HANTLE KETTLE BELL 8kg /57zł

HANTLE KETTLE BELL 14kg/ 94zł

HANTLE KETTLE BELL 18kg /135zł

UBRANIE SAUNA PROFIT stylon 28,90zł

MATA DO ĆWICZEŃ PROFIT 180x60x0,6cm czarno/pomarańczowa /DK 705 /34,90zł

MATA DO ĆWICZEŃ PROFIT BODY AND SOUL 180x60x0,6cm czarna /DK 705-N /48zł

MATA DO ĆWICZEŃ PROFIT BODY AND SOUL 180x60x0,6cm szara /DK 705-N /48zł

MATA DO ĆWICZEŃ PROFIT BODY AND SOUL 180x60x0,6cm fioletowa /DK 705-N /48zł

MATA PROFIT FITNESS PRO NBR różowa 180x60x1,5cm /DK 2264 /59zł

MATA PROFIT FITNESS PRO NBR czarna 180x60x1,5cm /DK 2264 /59zł

MATA PROFIT FITNESS PRO NBR niebieska 180x60x1,5cm /DK2264 /59zł

MATA DO ĆWICZEŃ PROFIT 180x60x0,6cm czerwono/czarna /37zł

MATA DO ĆWICZEŃ PROFIT 180x60x0,6cm czarno/szara /37zł

MATA DO ĆWICZEŃ 180x60x0,6cm niebieska /37zł

STEP DO AEROBIKU PROFIT SUPER PLUS 78x29x10/15/20cm /109zł

STEP DO AEROBIKU PROFIT BASIC 70x28x12/17/22cm

GUMA FITNESS PROFIT LONG HEAVY 200x15x0,55cm czerwona /28zł

GUMA FITNESS LONG LIGHT 200x15x0,35cm żółta /21,90zł

GUMA FITNESS LONG MEDIUM 200x15x0,45cm niebieska /23,90zł

GUMA FITNESS PROFIT 200x15cm /3szt/ 79zł

GUMA FITNESS PROFIT 120x15cm /3szt/ 45zł

GUMA FITNESS PROFIT HEAVY 120x15x0,55cm czerwona /15,90zł

GUMA FITNESS PROFIT LIGHT 120x15x0,35cm żółta /15zł

GUMA FITNESS PROFIT MEDIUM 120x15x0,45cm niebieska /16,50zł

PIŁKA GIMNASTYCZNA PROFIT czarna + POMPKA /25zł-48zł

PIŁKA GIMNASTYCZNA PROFIT zielona + POMPKA /25zł-48zł

PIŁKA GIMNASTYCZNA fioletowa /25zł-39,90zł

PIŁKA GIMNASTYCZNA Z MASAŻEM fioletowa /39,90zł-55zł

DYSK POMPOWANY Z MASAŻEM 33cm czarny/DK 2111 /36,90zł

DYSK POMPOWANY Z MASAŻEM 33cm szary/DK 2111/36,90zł

DYSK POMPOWANY Z MASAŻEM 33cm różowy/DK 2111 /38zł

DYSK POMPOWANY Z MASAŻEM 33cm zielony/DK 2111 /36,90zł

DYSK POMPOWANY Z MASAŻEM 33cm niebieski /38zł

TWISTER Z MAGNESAMI, LICZNIKIEM /DK 3408A

WAŁEK DO MASAŻU GRID SL3301/49zł

WAŁEK PODWÓJNY Z MATĄ limonkowy /DK 3216 /29,90zł

SKAKANKA SKÓRZANA Z OBCIĄŻENIEM FIT /DK 1023

SKAKANKA SKÓRZANA EVER /DK 1020

SKAKANKA SKÓRZANA DROP /DK 1019 /25,90zł

SKAKANKA BAWEŁNIANA PROFIT JUMP /DK 1013 /6,90zł

SKAKANKA Z LINKĄ STALOWĄ SPEED /DK 1024

SKAKANKA PVC JUMP ROPE AION /DK 1008 /19zł

SKAKANKA Z LICZNIKIEM ANTEROS /DK 1025 /14,50zł

EKSPANDER GUMOWY PROFIT 3-gumy /DK 2238 /32,90zł

EKSPANDER METALOWY PROFIT 5-spr. /DK3225 /27,90zł

EKSPANDER GUMOWY PROFIT 5-gum /DK 3237 /32zł

ŚCISKACZ DO RĄK PROFIT CRAMP /DK 1108 /12zł

ŚCISKACZ DO RĄK PROFIT GRIP /DK 1114 /8,50zł

ŚCISKACZ DO RĄK REGULOWANY FORM 5-20kg /DK 1119A-L /19,50zł

ŚCISKACZ DO RĄK REGULOWANY FORM PLUS 20-40kg /DK 1119A-H /25zł

UCHWYTY DO POMPEK PROFIT plastikowy /DK 3204 /27zł

UCHWYTY DO POMPEK PROFIT /DK 3203 /43zł

UCHWYTY DO POMPEK PROFIT /DK 3201 /42zł

WOREK BOKSERSKI PROFIT Z ŁAŃCUCHEM 140x40cm

WOREK BOKSERSKI PROFIT Z ŁAŃCUCHEM 120x30cm /105zł

WOREK BOKSERSKI PROFIT Z ŁAŃCUCHEM 100x30cm /85zł

WOREK BOKSERSKI PROFIT Z ŁAŃCUCHEM 80x30cm

WOREK BOKSERSKI PROFIT Z ŁAŃCUCHEM 60x30cm

PAS NEOPRENOWY WĄSKI 100x20x0,3cm szary /4801NS /17,50zł

PAS KULTURYSTYCZNY SZEROKI czarny /1702-2 /44,90zł

PAS KULTURYSTYCZNY PROFIT brązowy /39,90zł

PAS KULTURYSTYCZNY PROFIT czarny /39,90zł

OBCIĄŻENIA NA RĘCE I NOGI EVOLUTION 2×2,5 kg /DK 3310 /54zł

OBCIĄŻENIA NA RĘCE I NOGI EVOLUTION 2×0,5kg /DK 3310 /19,90zł

STABILIZATOR KOLANA PROFIT /5165NS-99 /45zł

ŚCIĄGACZ KOLANA Z OTWOREM PROFIT /5111NS-99 /16,90zł

ŚCIĄGACZ KOLANA Z PASKAMI PROFIT /5161NS-99 /35zł

ŚCIĄGACZ KOSTKI PROFIT /5131NS-99 /9,90zł

ŚCIĄGACZ KOSTKI PROFIT UNIWERSALNY /5133NS-99 /14zł

ŚCIĄGACZ NADGARSTKA PROFIT LEWY /5145NS-99L /10,50zł

ŚCIĄGACZ NADGARSTKA PROFIT PRAWY /5145NS-99R /10,50zł

RĘKAWICE KULTURYSTYCZNE PROFIT GYM /25zł

RĘKAWICE KULTURYSTYCZNE GYM PRO /29,90zł

RĘKAWICZKI KULTURYSTYCZNE PRO CZARNE /27zł

HANTLE ŻELIWNE W WALIZCE 2x10kg /DK4135 /199zł

HANTLE ŻELIWNE PROFIT 20kg /159zł

HANTLE ŻELIWNE 15kg /124,90zł

HANTLE ŻELIWNE 10kg /84,90zł

HANTLE KOMPOZYTOWE PROFIT 20kg /89zł

HANTLE KOMPOZYTOWE PROFIT 15kg /74,90zł

HANTLE KOMPOZYTOWE 10kg /59zł

STOJAK NA OBCIĄŻENIA /DK 4401 /169zł

TALERZ ŻELIWNY 28mm 1kg /7,30zł

TALERZ ŻELIWNY 28mm 2kg /14,60kg

TALERZ ŻELIWNY 28mm 15kg /109,50zł

TALERZ / OBCIĄŻENIE ŻELIWNE 28mm 1,25kg

TALERZ / OBCIĄŻENIE ŻELIWNE 28mm 2,5kg

TALERZ / OBCIĄŻENIE ŻELIWNE 28mm 5kg

TALERZ / OBCIĄŻENIE ŻELIWNE 28mm 10kg

TALERZ / OBCIĄŻENIE ŻELIWNE 28mm 20kg

TALERZ / OBCIĄŻENIE KOMPOZYTOWE 20 KG

TALERZ / OBCIĄŻENIE KOMPOZYTOWE 5 KG

TALERZ / OBCIĄŻENIE KOMPOZYTOWE 2,5 KG /9zł

TALERZ / OBCIĄŻENIE KOMPOZYTOWE 10 KG

TALERZ / OBCIĄŻENIE KOMPOZYTOWE 1,25 KG /4,50zł

DRĄŻEK ROZPOROWY PROFIT 63cm-103cm czarny /39,90zł

DRĄŻEK PROFIT DO DRZWI DK3239 /59zł

DRĄŻEK ROZPOROWY DO PODCIĄGANIA srebrny /39,90zł

GRYFIK KRÓTKI PROFIT GUMOWANY 27mm 40cm /29,90zł

GRYFIK KRÓTKI PROFIT 27mm 45cm /34,50zł

GRYFIK KRÓTKI 27mm 40cm /32,90zł

GRYF PROSTY PROFIT 27mm 200cm /99zł

GRYF PROSTY PROFIT 27mm 180cm /95zł

GRYF PROSTY PROFIT 27mm 165cm /89zł

GRYF PROSTY PROFIT 27mm 152cm /84,90zł

CHROMOWANY GRYF MOCNO ŁAMANY śr27mm 120cm ŚRUBOWY /85zł

CHROMOWANY GRYF LEKKO ŁAMANY śr27mm 120cm ŚRUBOWY /77zł

AGRAFKA PROFIT szara /DK 2203 19,90zł

Kontakt

 

Marba-Sport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

ul. Gdyńska 69A
80-209 Miszewko

pon.-pt.: 8:00-16:30

tel. (58) 684-98-87 , (58) 684-99-28
fax. (58) 687-05-37
office@marba.com.pl
NIP 589-202-76-42
REGON 365045787

Sklep stacjonarny
ul. Gdyńska 69A
80-209 Miszewko
pon.-pt.: 8:00-17:00
sobota: 10:00-15:00

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon

Treść wiadomości